You are here

Adoptieverlof: heb ik er recht op en hoe vraag ik het aan?

Hoe lang kan ik thuis blijven als ik een kindje geadopteerd heb?

Het adoptieverlof duurt:

 • 4 weken als het kindje tussen de 3 en 8 jaar oud is (8 weken bij een gehandicapt kindje)
 • 6 weken als het kindje jonger is dan 3 (12 weken bij een gehandicapt kindje

 

Heb ik recht op adoptieverlof?

Adopteer je als zelfstandige een kindje, dan heb je recht op een vergoede rustperiode als je kindje in je gezin aankomt.

Er zijn wel een aantal voorwaarden:

 • Je bent aangesloten bij een ziekenfonds.
 • Je hebt een wachttijd van 6 maanden doorlopen of bent er van vrijgesteld.
 • Je bewijst dat je je sociale bijdragen betaald hebt of dat je van die betaling volledig werd vrijgesteld.
 • Je kan je hoedanigheid als gerechtigde zonder onderbreking aantonen.
 • Je kan een attest van onderwerping aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering voorleggen.
 • Je kan eventueel de erkenning van je arbeidsongeschiktheid voorleggen.
 • Je zet elke beroepsactiviteit stop tijdens het adoptieverlof.
 • Je kind is officieel bij jou thuis ingeschreven.

 

Hoe vraag ik adoptieverlof aan?

Vraag je adoptieverlof aan bij je ziekenfonds.

Voeg een van de volgende documenten bij je aanvraag

 • een kopie van je verzoekschrift bij de rechtbank
 • of een kopie van de adoptieakte
 • of een kopie van het officiële bewijs van een adoptie uit het buitenland (afgeleverd door de FOD Justitie, dienst Internationale Adopties)

Wanneer je je werk hervat

Wanneer je je werk hervat, moet je je ziekenfonds hiervan binnen de 2 dagen op de hoogte brengen.