Print deze pagina
Vaak gestelde vragen

Wij zijn Nederlanders. Sinds kort wonen wij in Belgie. Onze kinderen lopen school in Belgie.
Beiden werken we als zelfstandigen in Nederland.Daarvoor waren we werknemer.
Kunnen wij recht hebben op een aanvulling op de kinderbijslag vanuit België, wetende dat de Belgische kinderbijslag gunstiger is?

Op grond van de aangegeven situatie, heeft u in België geen recht op kinderbijslag/aanvullende kinderbijslag.

België is enkel het woonland van uw gezin. Noch u, noch uw echtgenoot oefent in België een activiteit uit. Het uitoefenen van een loontrekkende of zelfstandige activiteit is echter een basisvoorwaarde om in België kinderbijslag/aanvullende kinderbijslag te kunnen krijgen.