You are here

Kraamgeld

Krijg je een kindje, dan heb je als zelfstandige recht op kraamgeld.

Zelfstandigen krijgen hetzelfde kraamgeld als werknemers en ambtenaren.

Alles wat je moet weten over het kraamgeld vind je op www.famifed.be.