You are here

Hoeveel zal mijn pensioen bedragen?

Pensioenen

 

  minimumpensioen volledige loopbaan minimumpensioen onvolledige loopbaan minimumuitkering
rustpensioen als gezin € 18.801,47 € 18.542,39 -
rustpensioen als alleenstaande € 15.045,92 € 14.838,59 -
overlevingspensioen / overgangsuitkering € 14.844,85 € 14.640,28 € 14.640,28
pensioen van uit de
echt gescheiden 
echtgeno(o)t(e)
- - -

De bedragen in de kolommen 'minimumpensioen volledige loopbaan' en 'minimumpensioen onvolledige loopbaan' moeten vermenigvuldigd worden met de loopbaanbreuk die voor de berekening van het pensioen als zelfstandige gebruikt wordt.

 

Andere voordelen

Bijzondere bijslag (jaarlijks betaald in juli)

  • gerechtigden op een rustpensioen als gezin: 137,38 euro
  • gerechtigden op een rustpensioen als alleenstaande: 109,92 euro
  • gerechtigden op een overlevingspensioen of pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e): 109,92 euro

Pensioenbijslag (jaarlijks betaald in juli)

173,55 euro

Welvaartspremie (jaarlijks betaald in mei)

  • gerechtigden op een rustpensioen als gezin: 59,40 euro
  • gerechtigden op een rustpensioen als alleenstaande: 47,50 euro
  • gerechtigden op een overlevingspensioen of pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e): 47,50 euro