You are here

Aanvraag ‘Verklaring betreffende de socialezekerheidswetgeving’ (formulier A1)

Het formulier A1 is een verklaring betreffende de sociale zekerheidswetgeving die op jou van toepassing is als je in meer dan één EU-lidstaat werkt. Het bevestigt je socialezekerheidssituatie voor de periode die in de verklaring is opgenomen en geeft aan in welk land je socialezekerheidsbijdragen moet betalen.

Het formulier A1 wordt afgeleverd op aanvraag.

 

Wie levert het formulier A1 af?

Het formulier A1 wordt afgeleverd door het bevoegde orgaan van de lidstaat waarvan de wetgeving op jou van toepassing is, en het bevestigt dat de wetgeving van een andere lidstaat waarmee je verbonden bent, niet op jou van toepassing is. Je hoeft in de andere landen dus geen sociale zekerheidsbijdragen te betalen.

Wanneer je voor je werkzaamheden in een andere EU-lidstaat onder de Belgische sociale zekerheidswetgeving der zelfstandigen blijft vallen, levert de internationale dienst van het RSVZ het formulier A1 af.

Dit is onder meer het geval:

  • Wanneer je normaliter als zelfstandige werkzaamheden verricht in België en gedurende een periode van maximum 24 maanden werkzaamheden van gelijke aard gaat verrichten in een ander land;
  • Of wanneer je tegelijkertijd of afwisselend als zelfstandige werkzaamheden verricht in meer dan een EU-land en de Belgische wetgeving op jou van toepassing is;
  • Of wanneer je tegelijkertijd als loontrekkende werkzaam bent in België en werkzaamheden als zelfstandige verricht in een ander EU-land.

 

Hoe kan ik het formulier A1 aanvragen?

Vraag het formulier A1 online aan (elke dag tussen 3u en 24u)

Als aan alle criteria voldaan is en geen verder onderzoek nodig is, sturen we je binnen een termijn van gemiddeld 10 kalenderdagen na je aanvraag via e-mail het formulier A1 dat bevestigt dat het Belgisch sociaal statuut van toepassing blijft.

 

Hoe lang blijft het formulier A1 geldig?

Het formulier A1 blijft geldig tot de einddatum die op het formulier wordt aangegeven, of tot het wordt ingetrokken door het orgaan van afgifte.

 

Meer informatie?

Mail naar int@rsvz-inasti.fgov.be.