Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2010

Nr.TitelDatum
Advies 2010/07Welvaartsaanpassingen 2011-201209/12/2010
Advies 2010/06Alternatieve financiering van de geneeskundige verzorging09/12/2010
Advies 2010/05Ontwerp van wet houdende dringende diverse bepalingen - December 201009/12/2010
Verslag 2010/02Verslag aan de regering betreffende de begroting 2011 en de meerjarenramingen 2012-201406/10/2010
Verslag 2010/01Eerste verslag aan de Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over de hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden
Voorstellen tot hervorming van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen en de toepassing van artikel 48 van het ARS
30/06/2010
Advies 2010/04Ontwerp van richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen die een zelfstandige activiteit uitoefenen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG
Ontwerp van wijziging van de Richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie
Meewerkende echtgenoten - Moederschapsverlof
30/06/2010
Advies 2010/03Pensioen - Gemengde loopbaan - De kleine minima18/03/2010
Advies 2010/02Decentralisatie van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen18/03/2010
Advies 2010/01bisPensioen - Welvaartsbonus18/03/2010
Advies 2010/01Pensioen - Welvaartsbonus22/02/2010