Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2012

Nr.TitelDatum
Advies 2012/13Pensioen: toegelaten arbeid bij de gepensioneerden20/12/2012
Advies 2012/12Pensioen: verhoging van het minimum gezinspensioen in het stelsel van de zelfstandigen20/12/2012
Advies 2012/11Sociale fraude: koppeling tussen de betaling van de 1ste bijdrage en toekenning van rechten - Administratieve geldboete06/12/2012
Advies 2012/10Bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen06/12/2012
Verslag 2012/04Mogelijke oplossingen betreffende sociale fraude en social engineering in het sociaal statuut der zelfstandigen - analyse en budgettaire impact25/10/2012
Advies 2012/09Sociale verzekering in geval van faillissement - Uitbreiding in geval van gedwongen stopzetting10/09/2012
Advies 2012/08Verjaring - Pensioenrechten - Afwijking op de verjaringstermijn - Aanvang van de verjaringstermijn13/06/2012
Verslag 2012/03Actualisering van de begroting 2012 - Voorafbeelding van de begroting 2013 - Meerjarenramingen 2014-201605/07/2012
Advies 2012/07Aard van de arbeidsrelaties - Voorontwerp van wet inzake het onderscheid tussen werknemer en zelfstandige24/05/2012
Advies 2012/06bisUitbreiding van de 4de weg tot de erfenissen24/05/2012
Advies 2012/06Uitbreiding van de 4de weg tot de erfenissen08/05/2012
Advies 2012/05bisBijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen24/05/2012
Advies 2012/05Bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen08/05/2012
Advies 2012/04bisVervroegd pensioen: hervorming van de toekenningsvoorwaarden - overgangsmaatregelen24/05/2012
Advies 2012/04Vervroegd pensioen: hervorming van de toekenningsvoorwaarden - overgangsmaatregelen23/03/2012
Advies 2012/03bisAlternatieve financiering van de geneeskundige verzorging24/05/2012
Advies 2012/03Alternatieve financiering van de geneeskundige verzorging22/02/2012
Verslag 2012/02Tussentijds verslag: inventaris van problemen inzake sociale fraude en social engineering in het sociaal statuut der zelfstandigen en mogelijke oplossingen26/01/2012
Verslag 2012/01Tweede verslag aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw inzake de hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden26/01/2012
Advies 2012/02Ontwerpprogrammawet - Januari 2012 - Toegangsvoorwaarden vervroegd pensioen voor zelfstandigen26/01/2012
Advies 2012/01Aard van de arbeidsrelaties26/01/2012