Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2013

Nr.TitelDatum
Advies 2013/23De eengemaakte kinderbijslagregeling12/12/2013
Advies 2013/22Aanpassing van de wet houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen12/12/2013
Advies 2013/21Hervorming van de berekening van de sociale bijdragen (Ontwerp van koninklijk besluit)12/12/2013
Advies 2013/20Het vrij aanvullend pensioen in het kader van de hervorming van de berekening van de sociale bijdragen12/12/2013
Advies 2013/19Wetsontwerp aangaande de betwisting van de beslissing van de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen28/11/2013
Advies 2013/18Onderwerping van de vennootschapsmandatarissen27/11/2013
Advies 2013/17Impact van de 6de Staatshervorming op de financiering van het globaal beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen24/10/2013
Advies 2013/16Hervorming van de rust- en overlevingspensioenen24/10/2013
Advies 2013/15Het stelsel van vervangende ondernemer24/10/2013
Advies 2013/14bisVrijwillige militaire dienst: Kinderbijslag24/10/2013
Advies 2013/14Vrijwillige militaire dienst: Kinderbijslag18/09/2013
Advies 2013/13Gezinsbijslagen: Jaarlijkse leeftijdsbijslag11/07/2013
Verslag 2013/02Voorafbeelding van de begroting 2014 - Meerjarenramingen 2015-201703/07/2013
Advies 2013/12Hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden: verbetering van de voorzieningen inzake de vrijstelling van bijdragen03/07/2013
Advies 2013/11Onderwerping van de vennootschapsmandatarissen03/07/2013
Advies 2013/10Bezigheid na de pensioenleeftijd: Verschuldigde bijdragen03/07/2013
Advies 2013/09Limosa30/05/2013
Advies 2013/08Hervorming van de berekening van de sociale bijdragen30/05/2013
Advies 2013/07Sociale regularisatie03/05/2013
Advies 2013/06Meewerkende echtgenoten: Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wat het statuut van de meewerkende echtgenote betreft - Wetsvoorstel tot verbetering van het minimumpensioen voor sommige meewerkende echtgenoten26/04/2013
Advies 2013/05Kinderbijslag: gelijkschakeling van de bedragen28/03/2013
Verslag 2013/01Voorstel van begrotingscontrole 201314/03/2013
Advies 2013/04Alternatieve financiering van de geneeskundige verzorging13/03/2013
Advies 2013/03Limosa08/02/2013
Advies 2013/02Limosa24/01/2013
Advies 2013/01Pensioen: de pensioenbonus/malus in het stelsel der zelfstandigen24/01/2013