Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2021

Nr. Titel Datum
Advies 2021/24 Meewerkende echtgenoten: toegang tot het minimumpensioen 08/12/2021
Advies 2021/23 Ontwerp van Strategisch plan voor sociale fraudebestrijding - Periode 2022-2025 17/11/2021
Advies 2021/22 Aanpassing van de overgangsuitkering 16/11/2021
Advies 2021/21 Afschaffing tussendrempels voor de vermindering van de voorlopige bijdragen 29/10/2021
Advies 2021/20 Loskoppeling van de bedragen van de moederschaps-, vaderschaps- en geboorte-uitkeringen 26/10/2021
Advies 2021/19 Voorschot op de beheerskosten van de sociaalverzekeringsfondsen 15/10/2021
Advies 2021/18 Stelsel van rouwverlof voor zelfstandigen 10/09/2021
Advies 2021/17 Bedragen van de evenwichtsdotatie 2020 en 2021 08/09/2021
Advies 2021/16 Verlenging van het crisisoverbruggingsrecht 'corona' en invoering van een crisisoverbruggingsrecht voor de zelfstandigen die het slachtoffer zijn geworden van de overstromingen van juli 2021 07/09/2021
Advies 2021/15 Alternatieve financiering 2022 en financiering geneeskundige verzorging 2022 - 2023 20/07/2021
Verslag 2021/03 Actualisatie 2021 - Voorafbeelding van de begroting 2022 - Meerjarenramingen 2023-2026 20/07/2021
Advies 2021/14 SIOD-bevraging ter voorbereiding van het Strategisch Plan Socialefraudebestrijding 2022-2025 23/06/2021
Advies 2021/13 Eenmalige premie voor bepaalde begunstigden van het crisisoverbruggingsrecht 11/06/2021
Advies 2021/12 Verhoging van sommige uitkeringen voor zelfstandigen in het kader van het structureel mechanisme van welvaarstaanpassing 27/05/2021
Advies 2021/11 Verlenging van de tijdelijke crisismaatregelen in het kader van het overbruggingsrecht 27/05/2021
Advies 2021/10 Welvaartsaanpassingen 2021-2022 30/04/2021
Advies 2021/09 Bijkomende financieringsbron voor de sector geneeskundige verzorging van het RIZV 23/04/2021
Advies 2021/08 Europese aanbeveling inzake de toegang tot sociale bescherming 19/04/2021
Verslag 2021/02 Voorstel van begrotingscontrole 2021 30/03/2021
Advies 2021/07 Arbeidsongeschiktheid: wachttijd 19/03/2021
Advies 2021/06 Bedrag van de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging voor 2021 25/02/2021
Advies 2021/05 Tijdelijke crisismaatregelen in het kader van het overbruggingsrecht: verlenging tot juni 25/02/2021
Advies 2021/04 De vennootschapsbijdrage: uitstel van betaling 25/02/2021
Advies 2021/03 Minimumpensioen voor meewerkende echtgenoten 18/02/2021
Advies 2021/02 Onderbrekingsvergoeding in geval van vaccinatie tegen COVID-19 26/01/2021
Verslag 2021/01 Tweede actualisatie van de begroting 2020 - Definitief begrotingsontwerp 2021 15/01/2021
Advies 2021/01 Tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht: enkele wijzigingen 14/01/2021