Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2022

Nr. Titel Datum
Verslag 2022/04 Verzekering en solidariteit in het sociaal statuut zelfstandigen 23/12/2022
Advies 2022/20 Bedragen van de evenwichtsdotatie 2023 14/12/2022
Advies 2022/19 Bedragen van de bijkomende geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging voor 2022 en 2023 14/12/2022
Advies 2022/21 Verhoging van sommige uitkeringen voor zelfstandigen in het kader van het structureel mechanisme van welvaarstaanpassing 22/12/2022
Advies 2022/18 Hervorming van het overbruggingsrecht: uitvoeringsbesluit 08/12/2022
Advies 2022/17 Welvaartsaanpassingen 2023-2024 28/11/2022
Advies 2022/16 Overlevingspensioen en gezinslast: verhoging van het plafond van de toegelaten activiteit 21/11/2022
Advies 2022/15 Programmawet 26/10/2022
Advies 2022/14 Ontwerp van Operationeel plan voor sociale fraudebestrijding 2023-2024 20/10/2022
Advies 2022/13 Alternatieve financiering 2023 13/10/2022
Advies 2022/12 Bijkomende ondersteuning voor door de energiecrisis getroffen zelfstandigen 28/09/2022
Verslag 2022/03 Actualisatie 2022 - Voorafbeelding van de begroting 2023 - Meerjarenramingen 2024-2027 15/07/2022
Advies 2022/11 Pensioenhervormingen 20/06/2022
Advies 2022/10 Hervorming van de Commissie Kunstenaars en verbetering van de sociale bescherming voor kunstenaars 20/06/2022
Advies 2022/09 Bedragen van de bijkomende geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging voor 2021 en 2022 31/05/2022
Advies 2022/08 Bedragen van de evenwichtsdotatie 2021 en 2022 31/05/2022
Advies 2022/07 Bescherming van platformwerkers 17/05/2022
Advies 2022/04 Aanpassing van de overgangsuitkering 28/04/2022
Advies 2022/03 Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht: conflict tussen Rusland en Oekraïne 28/04/2022
Verslag 2022/02 Voorstel van begrotingscontrole 2022 – meerjarenramingen 2023 - 2027 01/04/2022
Verslag 2022/01 Evaluatie van het klassieke overbruggingsrecht 17/03/2022
Advies 2022/02 Verminderd bijdragepercentage voor primostarters 16/02/2022
Advies 2022/01 Kwalificatie van de arbeidsrelatie in geval van platformwerk 26/01/2022