De zelfstandigheidsverklaring: een extra garantie voor de zelfstandige kunstenaar

Als zelfstandig kunstenaar, kan je een zelfstandigheidsverklaring aanvragen (niet verplicht). Dit document geeft je voor maximum 2 jaar de zekerheid dat je voor het omschreven werk inderdaad zelfstandige bent.

Hoe kan ik een zelfstandigheidsverklaring aanvragen?

Vul het inlichtingenformulier in en stuur het naar de Commissie Kunstenaars.

De Commissie Kunstenaars onderzoekt je dossier uiterlijk binnen de 2 maanden na registratie van je aanvraag. De beslissing krijg je aangetekend toegestuurd.

Moet ik mijn zelfstandigheidsverklaring verlengen?

Je bent niet verplicht je zelfstandigheidsverklaring na 2 jaar te laten verlengen. Je blijft immers zelfstandige tot het tegendeel bewezen is.

Wil je je zelfstandigheidsverklaring toch laten verlengen, vraag dit dan uiterlijk het 2de kwartaal voor het einde van de lopende geldigheidstermijn aan.

Vul het inlichtingenformulier in en stuur het naar de Commissie Kunstenaars.

De Commissie Kunstenaars stuurt je uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de lopende garantie, de nieuwe beslissing aangetekend toe.

Kan ik mijn zelfstandigheidsverklaring verliezen?

Als blijkt dat je aan de Commissie Kunstenaars valse en / of onvolledige inlichtingen meegedeeld hebt, vervalt je zelfstandigheidsverklaring. De Commissie brengt je hiervan op de hoogte met een aangetekende brief.

Je moet dan als kunstenaar zelf onmiddellijk, met een aangetekend schrijven, al je opdrachtgevers laten weten dat je je kwalificatie als zelfstandige kwijt bent. De opdrachtgevers moeten jou dan als werknemer beschouwen vanaf de datum van je aangetekende kennisgeving.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons. Wij helpen je graag verder!

Commissie Kunstenaars

FOD Sociale Zekerheid - DG Sociaal Beleid
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 - bus 115
1000 Brussel
tel. +32 2 528 61 34 (info voor zelfstandigen)
e-mail: kunstenaars@minsoc.fed.be