Engagementen van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

Transparantie

Via onze websites, sociale media chatbots enz., garanderen we de transparantie van: 

 • informatie 
 • diensten 
 • procedures 

Je kunt rekenen op transparantie over: 

 • de stappen van de procedures
 • de duur ervan

Kwaliteit van de informatie / Duidelijkheid van de teksten

Onze informatie: 

 • is correct 
 • is betrouwbaar  
 • wordt regelmatig bijgewerkt 

Ons taalgebruik is: 

 • duidelijk 
 • precies 
 • begrijpelijk 

Ambtenaren worden opgeleid op het gebied van de leesbaarheid van hun teksten.

Termijnen

De termijnen worden altijd meegedeeld:

 • de termijnen die zijn vastgelegd in de wetgeving
 • de termijnen vastgelegd in de bestuursovereenkomst
 • andere termijnen 

Indien een termijn wordt verlengd (door een onvoorziene omstandigheid), wordt de nieuwe termijn meegedeeld.

Je kunt altijd nagaan welke termijn voor jou van toepassing is.

Beschikbaarheid

Je hebt de mogelijkheid om iemand te contacteren voor:

 • vragen 
 • de opvolging van een dossier

Contact 

De procedures zijn automatisch waar mogelijk: je hoeft dus zelf niets te doen.

Onze diensten zijn hoofdzakelijk digitaal.
Je hebt er toegang toe:

 • 24u op 24
 • 7 dagen op 7 

We stellen jouw gebruiksgemak voorop bij de ontwikkeling van onze online toepassingen.
We bieden ondersteuning bij het gebruik van onze digitale toepassingen.

We luisteren naar jouw specifieke situatie. 
In de mate van het mogelijke antwoorden we via het kanaal dat je verkiest.

We gebruiken gegevens die al beschikbaar zijn bij andere publieke diensten (volgens de Only Once-wetgeving).

We verwijzen je door naar de bevoegde dienst als jouw verzoek niet onder onze bevoegdheid valt.

Onze diensten zijn steeds in evolutie.

Jouw feedback wordt gebruikt om de diensten te verbeteren.