Adoptiepremie

Adopteer je een kindje, dan heb je als zelfstandige recht op een adoptiepremie.

Zelfstandigen krijgen dezelfde adoptiepremie als werknemers en ambtenaren.

De woonplaats van je kind bepaalt wie de adoptiepremie betaalt.

Extra informatie