Gratis dienstencheques voor jonge moeders: heb ik er recht op en hoe vraag ik ze aan?

Jonge moeders-zelfstandigen / helpsters / meewerkende echtgenoten hebben na de bevalling recht op 105 gratis dienstencheques.

Toekenningsvoorwaarden 

Je hebt recht op de gratis dienstencheques wanneer je aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Je kind is ingeschreven op jouw adres.
  • Je voldoet aan de voorwaarden voor de moederschapsverzekering .
  • Je herneemt een zelfstandige beroepsactiviteit of een andere minstens halftijdse beroepsactiviteit.

Als je kind levenloos wordt geboren, heb je recht op de dienstencheques als de zwangerschap minstens 180 dagen heeft geduurd. Je kind moet dan niet zijn ingeschreven op jouw adres. Hetzelfde geldt wanneer je kind kort na de geboorte overlijdt.

Toekenningsprocedure

Je moet zelf geen aanvraag indienen. Na je bevalling zal je socialeverzekeringsfonds vragen of je de dienstencheques wil.

Waarvoor kan ik de dienstencheques gebruiken?

Met de dienstencheques kan je huishoudelijke hulp betalen.

Meer info vind je op: