Heeft mijn periode van ziekte een invloed op mijn pensioen?

Je kan periodes van ziekte en invaliditeit onder bepaalde voorwaarden gratis laten meetellen voor je pensioen (gelijkstelling). Hierdoor tellen die periodes mee voor de vereiste loopbaanduur voor het vervroegd pensioen en kan je een hoger pensioen krijgen.

Extra informatie