You are here

Hoeveel vennootschapsbijdrage moet ik betalen?

Hoeveel vennootschapsbijdrage je moet betalen, hangt af van het balanstotaal van het voorafgaande afgesloten boekjaar van je vennootschap.

Voor de bijdrage 2018 is dit het balanstotaal van je vennootschap in 2016.

 

Balanstotaal 2016 Vennootschapsbijdrage 2018
< 681.341,33 euro 347,50 euro
> 681.341,33 euro 868,00 euro

 

Een vennootschap die in de loop van een jaar wordt opgericht, betaalt ook de volledige vennootschapsbijdrage voor dat jaar.