Ik heb in het buitenland gewerkt en/of gewoond. Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Heb je in het buitenland gewerkt en/of gewoond, dan kunnen die periodes samengevoegd worden met de periodes waarin je zelfstandige was in België voor:

  • de toekenning van je vervroegd rustpensioen;
  • de berekening van je pensioenbedrag;
  • je recht op het minimumpensioen, als je minstens 2/3de van een volledige loopbaan kunt bewijzen.

Dit wordt geregeld door Europese verordeningen en bilaterale overeenkomsten.

Extra informatie