Ik heb meer dan 45 jaar als zelfstandige gewerkt. Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Heb je als zelfstandige een lange loopbaan van meer dan 45 jaar (meer dan 14.040 voltijdse dagequivalenten), dan kunnen alle dagen die je na de 14.040ste dag gewerkt hebt, meetellen voor de berekening van je pensioen. Voorwaarde is wel dat je voor die dagen sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep betaalde.

De dagen na de 14.040ste dag waarvoor je gelijkstelling kreeg, tellen niet mee voor de berekening van je pensioen. Tenzij het voordeliger is om die dagen wel mee te tellen i.p.v. andere dagen die al meetelden. Je krijgt altijd het voordeligste bedrag.

Bezoek mypension.be om een beeld te krijgen van je persoonlijke situatie.

Extra informatie