Ik woon in het buitenland. Waar moet ik mijn pensioen aanvragen?

Waar je je rust- of overlevingspensioen moet aanvragen, hangt af van het land waar je woont.

Woon je in een land van de Europese Economische Ruimte of in een land waarmee België een overeenkomst heeft, dan moet je je pensioen aanvragen bij de bevoegde instelling van je woonland als jij of je overleden echtgeno(o)t(e) daar socialezekerheidsrechten had.

In alle andere gevallen, moet je je pensioen aanvragen bij het RSVZ. Vermeld daarbij je naam, geboortedatum, rijksregisternummer, adres en de ingangsdatum van je pensioen. Dit kan:

Extra informatie

Verwante pagina's
Europese Economische Ruimte