You are here

Kan ik als zelfstandige vervroegd met pensioen gaan?

Je kunt als zelfstandige een vervroegd pensioen krijgen. Je moet dan wel de vereiste minimumleeftijd hebben en de vereiste minimumloopbaan kunnen voorleggen. 

 

Wanneer kan ik vervroegd met pensioen gaan?

Wanneer je juist met vervroegd pensioen kan gaan, hangt af van de ingangsdatum van je pensioen:

  • Je pensioen gaat ten vroegste in vanaf 1 januari 2019: vanaf de eerste dag van de maand na die waarin je 63 wordt. 

Hoeveel jaren moet ik gewerkt hebben om vervroegd met pensioen te gaan?

  • Je pensioen gaat ten vroegste in op 1 januari 2019: je loopbaan moet minimum 41 jaar tellen.
  • Je pensioen gaat ten vroegste in vanaf 1 februari 2019: je loopbaan moet minimum 42 jaar tellen.

Hiervoor komen de kalenderjaren in aanmerking die je pensioenrechten geven in:

  • Het zelfstandigenstelsel
  • Andere wettelijke Belgische pensioenstelsels (werknemers en ambtenaren)
  • Buitenlandse pensioenstelsels waarvoor er Europese verordeningen en/of bilaterale overeenkomsten met België over sociale zekerheid gelden.

Er bestaan wel een aantal afwijkings- en overgangsmaatregelen voor de minimumleeftijd en de loopbaanduur.