Kan ik vrijgesteld worden van het betalen van de vennootschapsbijdrage?

Permanente vrijstelling van betaling

Bij faillissement, vereffening of gerechtelijke reorganisatie

Je vennootschap kan worden vrijgesteld van de betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage vanaf het bijdragejaar waarin ze zich in een van de volgende situaties bevindt:

  • de vennootschap werd failliet verklaard
  • de vennootschap bevindt zich in een toestand van gerechtelijke reorganisatie
  • de vennootschap bevindt zich in een toestand van vereffening en dit feit werd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd

Voor niet-actieve vennootschappen

Je vennootschap kan vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage voor het jaar waarvoor je kan bewijzen dat je vennootschap tijdens dat volledig kalenderjaar geen enkele handel- of burgerlijke activiteit heeft uitgeoefend.

Bezorg hiervoor een attest van non-activiteit, afgeleverd door de algemene administratie van de fiscaliteit van de FOD Financiën (departement vennootschappen), aan je socialeverzekeringsfonds. 

Tijdelijke vrijstelling van betaling voor startende vennootschappen

Een startende vennootschap kan een tijdelijke vrijstelling voor de jaarlijkse vennootschapsbijdrage krijgen tijdens de eerste 3 jaar van haar bestaan (vanaf het jaar van oprichting).

Je kan de vrijstelling aanvragen als:

  • je vennootschap een personenvennootschap is (alle vennootschappen behalve de nv's en de buitenlandse gelijkaardige rechtsvormen)
  • je vennootschap ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) als inschrijvingsplichtige onderneming
  • de zaakvoerder(s) of bestuurder(s) en de meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder of bestuurder zijn, in de 40 kwartalen voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap, niet meer dan 12 kwartalen als zelfstandige hebben gewerkt (ook bijberoep, helper, ...)