Kraamgeld

Krijg je een kindje, dan heb je als zelfstandige recht op kraamgeld.

Zelfstandigen krijgen hetzelfde kraamgeld als werknemers en ambtenaren.

De woonplaats van je kind bepaalt wie het kraamgeld betaalt.

Extra informatie