You are here

Kunnen mijn studies meetellen voor mijn pensioen? Wat zegt de oude regeling?

Onderstaande regels gelden voor:

 • de pensioenen die daadwerkelijk zijn ingegaan vóór 1 december 2018
 • de overlevingspensioenen berekend op basis van rustpensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten laatste op 1 november 2018 ingegaan zijn

De regels gelden ook voor de zelfstandigen die er vóór 1 december 2020 voor kiezen om de studieperiodes gelijk te stellen volgens de oude regeling.

 

Bepaalde studies kan je tegen betaling laten meetellen voor je pensioen (gelijkstelling). Hiervoor dien je een aanvraag in bij je socialeverzekeringsfonds.

 

Studies in België

Vanaf 1 januari van het jaar waarin je 20 bent:

 • De dagcursussen met volledig leerplan,
 • De periode van maximum 2 jaar waarin je een eindverhandeling hebt voorbereid,
 • De stages die verplicht waren om een wettelijk diploma te behalen,
 • De opleiding tot geneesheer-specialist,
 • Een door de Regering erkend leercontract.

Voorwaarden

 • Je bent gestart met je zelfstandige activiteit binnen de 6 maanden (eventueel opgeschort door militaire dienst) na je studies of je was voor je studies al zelfstandige.
 • Je studies kunnen niet gelijkgesteld worden in het werknemers- of ambtenarenstelsel.

 

Studies in het buitenland

Voorwaarden

 • Het studieprogramma is erkend door de buitenlandse overheid
 • Het studieprogramma stemt overeen met een programma dat door de buitenlandse overheid is erkend.
 • De gevolgde opleiding leidt tot het behalen van een wettelijk diploma.
 • Er worden daadwerkelijk lessen gegeven.

 

Stageperiodes in het buitenland

 • Stageperiodes waarvoor je geen vergoeding of loon kreeg.
 • Stageperiodes waarvoor je wel een vergoeding of loon kreeg, maar alleen als de stage een voorwaarde was om een wettelijk diploma te behalen en je door het uitoefenen van de stage niet onderworpen bent aan een andere pensioenregeling.

 

Periodes onder leercontract in het buitenland

Periodes onder leercontract in het buitenland kunnen alleen meetellen voor je pensioen (gelijkstelling) als het leercontract werd afgesloten in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in een van de landen waarmee België een bilateraal verdrag heeft afgesloten.

 

Bijdrage

Je betaalt een bijdrage aan je socialeverzekeringsfonds.

De bijdrage verschilt naargelang van de periode waarin de studies zijn gelegen.

Wanneer de studieperiode is gelegen in de periode van 1984 tot en met 1996 en je dient je aanvraag tot gelijkstelling meer dan twee jaar na het einde van die studies in, dan betaal je een jaarlijkse interest van 6%.