Mag ik een vervangingsinkomen combineren met een pensioen?

Je mag je pensioen niet zomaar combineren met een (Belgisch of buitenlands) vervangingsinkomen.

Om welke vervangingsinkomens gaat het?

  • uitkeringen bij ziekte of invaliditeit;
  • vergoedingen bij onvrijwillige werkloosheid;
  • vergoedingen bij loopbaanonderbreking, tijdskrediet of vermindering van de arbeidsprestaties;
  • aanvullende vergoedingen in het kader van de werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag.

Wat als ik mijn pensioen toch combineer met een vervangingsinkomen?

Zelfs al krijgen jij of je echtgeno(o)t(e) maar voor één dag een vervangingsinkomen, dan al kan je pensioen voor die maand:

  • niet betaald worden;
  • herleid worden van een rustpensioen als gezin naar een rustpensioen als alleenstaande.

Afstand doen van je vervangingsinkomen

Jij of je echtgeno(o)t(e) kunnen wel vragen om het vervangingsinkomen terug te betalen. Dan kan je pensioen eventueel toch betaald worden of kan je toch nog recht hebben op een rustpensioen als gezin. Meer informatie krijg je  bij de instelling die het vervangingsinkomen betaalt.

Uitzondering: een overlevingspensioen combineren met een vervangingsinkomen

Een overlevingspensioen mag je wel maximum 12 maanden (al dan niet na elkaar) combineren met een vervangingsinkomen.

Krijg je meer dan 6.312,80 euro overlevingspensioen per jaar (indexcijfer 103,14 – basis 1996), dan wordt je overlevingspensioen voor de maanden waarin je ook een vervangingsinkomen krijgt, teruggebracht tot dat bedrag.

Extra informatie