Rouwuitkering

Heb ik recht op een rouwuitkering?

Tijdens het rouwverlof heb je recht op de rouwuitkering.

 

Bedrag van de rouwuitkering

99,51 euro per dag.

De rouwuitkering wordt in één keer betaald door je socialeverzekeringsfonds, op het einde van de maand volgend op de maand waarin je rouwverlof eindigt.

Als dat verlof eindigt vóór de indiening van de verlofaanvraag, dan wordt de uitkering uiterlijk betaald op het einde van de maand die volgt op de maand waarin de aanvraag werd ingediend.

 

Cumul met andere uitkeringen van sociale zekerheid

De rouwuitkering kan niet worden gecumuleerd met andere uitkeringen in het sociaal statuut van de zelfstandigen voor dezelfde dag.

 

Extra informatie