Rouwverlof: heb ik er recht op en hoe vraag ik het aan?

Je kan tijdelijk je beroepsactiviteit als zelfstandige onderbreken naar aanleiding van het overlijden van een familielid. Tijdens die periode krijg je een uitkering.

Heb ik recht op een rouwverlof?

Je hebt recht op rouwverlof bij het overlijden van: 

 • je echtgenoot of samenwonende partner
 • je natuurlijk kind of adoptiekind
 • het natuurlijk kind of adoptiekind van je echtgenoot of samenwonende partner
 • je pleegkind (langdurige pleegzorg)
 • het pleegkind (langdurige pleegzorg) van je echtgenoot of samenwonende partner

Er zijn een aantal voorwaarden:

 • je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot
  • in hoofdberoep
   of
  • in bijberoep en je betaalt evenveel wettelijke verschuldigde voorlopige sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep
   of
  • na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel met het onvoorwaardelijk pensioen en je betaalt evenveel wettelijke verschuldigde voorlopige sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep;
 • je hebt je sociale bijdragen betaald voor de twee kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van het overlijden of je was in die kwartalen werknemer of ambtenaar;
 • je hebt geen recht op rouwverlof op basis van een activiteit als werknemer of ambtenaar;
 • je onderbreekt je beroepsactiviteit volledig gedurende enkele dagen in de periode van een jaar na de dag van het overlijden.

Als je kind levenloos wordt geboren, heb je recht op het rouwverlof als de zwangerschap minstens 180 dagen heeft geduurd. 

Hoe lang kan ik mijn beroepsactiviteit onderbreken?

Je kan je beroepsactiviteit onderbreken gedurende maximum 10 dagen.

De dagen moeten niet noodzakelijk opeenvolgend worden opgenomen.

Wanneer kan ik mijn beroepsactiviteit onderbreken?

Het rouwverlof moet worden opgenomen in de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt een jaar na de dag van het overlijden.

De onderbreking kan ten vroegste aanvangen op 25 juli 2021. Het overlijden kan gelegen zijn voor die datum, maar de voorwaarden van opname en aanvraag binnen het jaar na het overlijden moeten steeds vervuld zijn.

Hoe en wanneer vraag ik het rouwverlof aan?

Vraag je rouwverlof aan bij je socialeverzekeringsfonds, dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt. 

Je kan je aanvraag ter plaatse afgeven of versturen, ofwel via aangetekende brief ofwel via beveiligde elektronische weg (indien beschikbaar).

De aanvraag moet worden ingediend binnen het jaar volgend op de dag van het overlijden.

Extra informatie

Verwante pagina's
Rouwuitkering