Uitkering voor pleegouderverlof

Heb ik recht op een uitkering voor pleegouderverlof?

Tijdens het pleegouderverlof heb je recht op de uitkering voor pleegouderverlof.

Bedrag van de uitkering voor pleegouderverlof

Bedrag per week: 597,07 euro

Het pleegouderverlof wordt in één keer betaald door je ziekenfonds en dit uiterlijk binnen de maand na de start van het pleegouderverlof.

Mag ik de uitkering voor pleegouderverlof combineren met een vervangingsinkomen of sociale uitkering?

Heb je tijdens je pleegouderverlof recht op uitkeringen door arbeidsongeschiktheid of invaliditeit (bijv. door een ongeval, letsels), dan speel je die uitkeringen kwijt tijdens die periode.

Heb je recht op gelijkaardige uitkeringen in de werknemersregeling, dan kan de uitkering voor pleegouderverlof die je krijgt in de zelfstandigenregeling verminderd worden met het bedrag van die uitkeringen.

Extra informatie