Vaderschaps- en geboorteverlof: heb ik er recht op en hoe vraag ik het aan?

Je kan tijdelijk je beroepsactiviteit als zelfstandige onderbreken naar aanleiding van de geboorte van een kind waarmee je een afstammingsband of een band van meeouderschap hebt. Tijdens die periode krijg je een uitkering.

Heb ik recht op een vaderschaps- en geboorteverlof?

Er zijn een aantal voorwaarden:

 • je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot
  • in hoofdberoep
   of
  • in bijberoep en je betaalt evenveel wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep
   of
  • na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel met het onvoorwaardelijk pensioen en je betaalt evenveel wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep;
 • je hebt je sociale bijdragen betaald voor de twee kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van de geboorte of je was in die kwartalen werknemer of ambtenaar;
 • je bent vader of meeouder geworden;
 • je hebt geen recht op vaderschaps- en geboorteverlof op basis van een activiteit als werknemer of ambtenaar;
 • je onderbreekt je beroepsactiviteit volledig gedurende enkele dagen in een periode van vier maanden na de geboorte.

Wanneer de wettelijke afstamming gekend is ten aanzien van een andere persoon dan de moeder, dan kan het verlof enkel genoten worden door die persoon. Wanneer er geen wettelijke afstamming gekend is, kan het verlof enkel genoten worden door de persoon die wettelijk of minstens drie jaar feitelijk samenwoont met de moeder.

Als je kind levenloos wordt geboren, heb je recht op het vaderschaps- en geboorteverlof als de zwangerschap minstens 180 dagen heeft geduurd.

Hoe lang kan ik mijn beroepsactiviteit onderbreken?

Je kan je beroepsactiviteit onderbreken gedurende maximum:

 • 15 dagen of 30 halve dagen voor de geboortes vanaf 1 januari 2021
 • 20 dagen of 40 halve dagen voor de geboortes vanaf 1 januari 2023

Hoe vraag ik het vaderschaps- en geboorteverlof aan?

Vraag je vaderschaps- en geboorteverlof aan bij je socialeverzekeringsfonds voor het einde van het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de geboorte. Als je kindje werd geboren in de laatste maand van een kwartaal (maart, juni, september of december), dan heb je nog een extra maand om je aanvraag in te dienen.

Je vermeldt de dagen of halve dagen waarin je je beroepsactiviteit hebt onderbroken of zal onderbreken.

Je kan je aanvraag ter plaatse afgeven of versturen, ofwel via aangetekende brief ofwel via beveiligde elektronische weg (indien beschikbaar).

Extra informatie