Voor welke bijdragen kan ik een vrijstelling aanvragen?

Je kunt vrijstelling vragen voor de bijdragen die je verschuldigd bent op het ogenblik van je aanvraag.

Je vindt die bijdragen terug op de afrekening die je van je socialeverzekeringsfonds hebt gekregen.

Het kan gaan om:

  • voorlopige bijdragen
  • het bijdragesupplement dat je nog moet betalen na een regularisatie (enkel als dit bijdragesupplement het gevolg is van de mededeling van het definitieve beroepsinkomen door de Belastingen).

Voor de volgende bijdragen kan je altijd vrijstelling vragen:

  • bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep (inclusief primostarters),
  • bijdragen als meewerkende echtgeno(o)t(e),
  • bijdragen als zelfstandige actief na de wettelijke pensioenleeftijd of met een (vervroegd) pensioen als zelfstandige of als werknemer.

Voor de volgende bijdragen kan je alleen vrijstelling vragen als de wettelijk verschuldigde bijdrage minstens even hoog is als die van een zelfstandige in hoofdberoep:

  • bijdragen als student-zelfstandige,
  • bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep met gelijkstelling bijberoep (artikel 37).

Voor de volgende bijdragen kan je nooit vrijstelling vragen:

  • bijdragen als zelfstandige in bijberoep,
  • verminderde bijdragen als student-zelfstandige,
  • verminderde bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep met gelijkstelling bijberoep (artikel 37).

Krijg je een vrijstelling voor de voorlopige bijdragen van een bepaald kalenderkwartaal? Dan geldt die vrijstelling voor de regularisatiebijdragen van datzelfde kalenderkwartaal.

Tip: Vraag, voor je een aanvraag tot vrijstelling van de te betalen voorlopige bijdragen indient, aan je socialeverzekeringsfonds of je in aanmerking komt voor een vermindering van het bedrag van de verschuldigde voorlopige bijdragen.