You are here

Waardoor kan mijn uitkering voor arbeidsongeschiktheid geweigerd of verminderd worden?

Je uitkering voor arbeidsongeschiktheid wordt permanent geweigerd

Je krijgt geen uitkering meer wanneer je:

 • de normale pensioenleeftijd  bereikt 
 • het slachtoffer bent van een ongeval veroorzaakt door een zware fout die je zelf hebt begaan
 • zelf je beroepsactiviteit verderzet

Hervat je een deel van je vroegere zelfstandige activiteit of een andere activiteit zonder voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer, dan zal je de uitkeringen die je ten onrechte hebt gekregen, moeten terugbetalen.

 

Je uitkering voor arbeidsongeschiktheid wordt tijdelijk geweigerd

Je uitkering kan voor een bepaalde periode geweigerd worden door:

 • nalatigheid
 • bedrog
 • vervalsing van documenten

 

Je uitkering voor arbeidsongeschiktheid wordt verminderd

Je uitkering kan verminderd worden in de volgende situaties:

 • Je krijgt nog andere uitkeringen.
 • Je weigert om een programma voor revalidatie of beroepsherscholing te volgen.
 • Na 6 maanden revalidatie of beroepsherscholing.
 • Vanaf de 7de maand waarin je je vroegere beroepsbezigheid gedeeltelijk hervat met toestemming van je geneesheer.
 • Je zit in de gevangenis zit en hebt geen personen ten laste.