Waarom moet ik sociale bijdragen betalen?

Met je sociale bijdragen zorg je voor je sociale zekerheid.

Per kwartaal betaal je een globale som die volgens de reële behoeften verdeeld wordt over de sectoren:

  • gezinsbijslag
  • pensioenen
  • ziekte en invaliditeit
  • overbruggingsrecht

Voor de werkloosheid draag je niet bij.