Wanneer kan ik op pensioen gaan?

De pensioenleeftijd hangt af van het soort pensioen.

Rustpensioen

Je kan met pensioen gaan vanaf je 65ste.
Vanaf 2025 zal je met pensioen kunnen gaan vanaf je 66ste en vanaf 2030 vanaf je 67ste.

Je kan ook een vervroegd pensioen krijgen. Je moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Overlevingspensioen

De leeftijd waarop je een overlevingspensioen kan krijgen hangt af van het moment waarop je echtgeno(o)t(e) overlijdt.

Als je echtgeno(o)t(e) overlijdt in 2021, dan kan je een overlevingspensioen krijgen als je zelf minstens 48 jaar bent.

Die leeftijd wordt jaar na jaar telkens met 6 maanden verhoogd, om uiteindelijk vastgelegd te worden op 55 jaar als je echtgeno(o)t(e) overlijdt in 2030 of later.

Voldoe je niet aan de leeftijdsvoorwaarde, dan kan je eventueel een overgangsuitkering krijgen.

Pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e)

Je kan recht hebben op een pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) vanaf je 65ste.
Vanaf 2025 zal je recht kunnen hebben op een pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) vanaf je 66ste en vanaf 2030 vanaf je 67ste.

Je kan eventueel recht hebben op een vervroegd pensioen bij echtscheiding.

Pensioen van feitelijk of van tafel en bed gescheiden echtgeno(o)t(e)

Je echtgeno(o)t(e) door wie je recht hebt op dit pensioen, moet 65 jaar zijn of een vervroegd rustpensioen krijgen. Je eigen leeftijd speelt geen rol.

Extra informatie