Wat als ik mijn bijdragen niet betaal?

Heb je op het einde van het kwartaal je sociale bijdragen niet betaald, dan rekent je socialeverzekeringsfonds een verhoging van 3% aan bij het verstrijken van elk kwartaal.

Heb je op het einde van het kalenderjaar je bijdragen die voor het eerst in dat jaar gevorderd werden nog altijd niet betaald, dan rekent je socialeverzekeringsfonds op 1 januari van het jaar daarop ook nog eens een eenmalige bijkomende verhoging van 7% aan op dat deel van je bijdragen dat je nog niet betaald hebt.

Hoe lang kan mijn socialeverzekeringsfonds mijn bijdragen opvorderen?

Je socialeverzekeringsfonds heeft 5 jaar de tijd om je bijdragen op te vorderen, te rekenen vanaf 1 januari volgend op het jaar waarvoor ze verschuldigd zijn. 

Het bijdragesupplement dat eventueel moet betalen als je een zelfstandige activiteit start of hervat, verjaart pas op 1 januari van het 8ste jaar dat volgt op het jaar waarin je (opnieuw) gestart bent.

De verjaringstermijn begint opnieuw te lopen in de volgende gevallen: 

  • Je wordt ondertussen gedagvaard voor de arbeidsrechtbank.
  • Je krijgt de uitspraak van de rechter met daarin een bevel tot betaling.
  • Bij beslaglegging.
  • Je erkent schuld (je vraagt bijvoorbeeld een afbetalingsplan of betaalt al een deel).
  • Je krijgt een aangetekende brief waarin je fonds de bijdragen opvordert.
  • Je bent nog niet aangesloten en het RSVZ maant je aan om je in regel te stellen.