Wat betekent de Brexit voor je pensioen?

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie verlaten op 31/01/2020. Beide partijen hebben een terugtrekkingsakkoord ondertekend om de overgangsperiode van 01/02/2020 tot 31/12/2020 te regelen.

Eind december 2020 sloten het Verenigd Koninkrijk en de EU een nieuw akkoord over de toekomstige relaties vanaf 2021.

Dankzij beide akkoorden blijven de regels van voor de Brexit gelden voor de pensioentoekenning en -berekening.

Toekenning en berekening

Je verzekeringsperiodes in het Verenigd Koninkrijk worden in aanmerking genomen voor:

  • de toekenning van je vervroegd rustpensioen;
  • de berekening van je pensioenbedrag;
  • je recht op het minimumpensioen, als je een globale loopbaan hebt van minstens 30 loopbaanjaren.

Meer informatie

Voor bijkomende informatie over de berekening van het pensioen, kan je terecht bij:

Directie Pensioenen RSVZ (dienst BIO)

Bel gratis naar 1765  (kies je taal, druk 1 en geef de code 7535 in)
Vanuit het buitenland: +32 78 15 1765 (+ code 7535)

Mail naar pen-bio@rsvz-inasti.fgov.be

Extra informatie