Wat betekent de pensioenhervorming voor jouw pensioen?

Regeerakkoord over de pensioenhervorming - juli 2022

Het regeerakkoord van de regering De Croo vermeldt een aantal hervormingen voor de pensioenen van de zelfstandigen. Deze bijkomende hervormingen zijn nog niet in wetgeving omgezet. Hierdoor kunnen we je nog niet informeren over de precieze voorwaarden en of je ervoor in aanmerking komt. 

Belangrijk om te weten: indien één van deze maatregelen een impact heeft op jouw pensioen, dan worden je pensioen en de raming van je pensioen op mypension.be automatisch aangepast. Je hoeft dus zelf niets te doen.

Regeerakkoord over de pensioenhervorming - januari 2022

Welke hervormingen zijn al van kracht?

Verhoging van het minimumpensioen

Het minimumpensioen voor een volledige loopbaan wordt in de periode 2021-2024 geleidelijk aan verhoogd.

Een eerste verhoging met 2,65% werd doorgevoerd op 1 januari 2021. Op 1 juli 2021 werd het minimumpensioen verhoogd ingevolge een welvaartsaanpassing (+2%).

Op 1 januari 2022 werd het minimumpensioen voor zelfstandigen en werknemers opnieuw verhoogd met 2,65%.

De nieuwe bruto maandbedragen (geïndexeerd) voor een volledige loopbaan van het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen zijn:

  Bedrag december 2020 vóór de pensioenhervorming 
(bedragen aan toenmalige spilindex)
Vanaf 01.01.2022
(bedragen aan huidige spilindex 169,23)
Alleenstaande pensioen 1.291,69 EUR 1.594,74 EUR
Gezinspensioen 1.614,10 EUR 1.992,79 EUR
Overlevingspensioen 1.274,43 EUR 1.573,43 EUR

Verdere verhogingen zijn voorzien op 1 januari 2023 en 1 januari 2024. 

De uiteindelijk beoogde doelstelling, een minimumpensioen van 1.500 EUR netto per maand voor een volledige loopbaan in 2024, zal het resultaat zijn van de combinatie van verschillende maatregelen tussen 2021 en 2024:

  • de geleidelijke verhogingen van het minimumpensioen, en,
  • de welvaartsaanpassingen van de pensioenen, en,
  • de indexeringen van de sociale uitkeringen.

Door de recente opeenvolgende indexverhogingen wordt de vooropgestelde doelstelling van een minimumpensioen van 1.500 EUR netto per maand, nu reeds gehaald.

Het minimumpensioen wordt automatisch aangepast aan de verhogingen.

Verhoging van het pensioenplafond voor de inkomstenjaren 2021-2024

De zelfstandigenpensioenen worden berekend in functie van de geherwaardeerde beroepsinkomsten. Hierbij geldt een maximum, het pensioenplafond.

Vanaf inkomstenjaar 2021 mogen die maximuminkomsten hoger zijn (2,38% hoger tegenover het maximum 60.427,75 EUR in 2020).

Ook voor de inkomstenjaren 2022, 2023 en 2024 worden er verhogingen van de maximuminkomsten voorzien:

Inkomstenjaar % verhoging t.o.v. plafond in 2020 (buiten de indexeringen) Bedrag inkomensplafond pensioenberekening
2021 +2,38% 61.865,94 EUR
2022 +4,82% 65.899,36 EUR
2023 +7,31% 74.488,69 EUR
2024 +9,86% 76.258,76 EUR

De impact van deze maatregel kan zich voor het eerst laten voelen op de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2022.

Afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor de pensioenberekening

De regering De Croo heeft de correctiecoëfficiënt afgeschaft voor de berekening van het zelfstandigenpensioen. Deze hervorming geldt voor inkomsten vanaf het jaar 2021.

Hierdoor verhoogt de pensioenopbrengst, berekend per jaar, vanaf het inkomstenjaar 2021.

De impact van deze maatregel laat zich voor het eerst voelen op de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2022.

Simulaties van de impact van de maatregel op het pensioenbedrag:

Geherwaardeerde bedrijfsinkomsten jaar 2021   Pensioenopbrengst voor het volledige jaar 2021 (1/45ste) op ingangsdatum 01.12.2022
(bruto bedragen in EUR, op jaarbasis)
 
    Zonder afschaffing correctiecoëfficiënt (=simulatie) Met afschaffing correctiecoëfficiënt (= reëel bedrag)
14.042,57 EUR
(= min. inkomsten hoofdberoep)
Gezin 176,26 EUR 254,88 EUR
  Alleenstaande 141,01 EUR 203,90 EUR
25.000 EUR Gezin 313,79 EUR 453,76 EUR
  Alleenstaande 251,03 EUR 363,01 EUR
45.000 EUR Gezin 564,83 EUR 816,77 EUR
  Alleenstaande 451,86 EUR 653,41 EUR
61.865,94 EUR
(= max. inkomsten)
Gezin 776,52 EUR 1.122,89 EUR
  Alleenstaande 621,22 EUR 898,31 EUR

Herwaardering van de proportionele pensioenen (op basis van de beroepsinkomsten)

  • Je pensioen wordt al uitbetaald: verhoging met 1,7% op 1 juli 2021.
  • Je pensioen gaat in tussen 1 juli en 1 december 2021: verhoging van het pensioenbedrag voor elk inkomstenjaar (met inbegrip van 2021) met 1,7%.
  • Je pensioen gaat in vanaf 1 januari 2022: er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de inkomstenjaren:
    • Het pensioenbedrag voor elk inkomstenjaar tot en met 2020 wordt verhoogd met 1,7%.
    • Het pensioenbedrag voor elk inkomstenjaar vanaf 2021 wordt berekend, rekening houdend met de afschaffing van de correctiecoëfficiënt. Door deze maatregel verhoogt de pensioenopbrengst, berekend per jaar, vanaf het inkomstenjaar 2021 (cf. supra).

Welke hervormingen staan er nog op de planning?

Over andere pensioenplannen of -voorstellen moet nog onderhandeld worden. Nadien moeten ze ook nog in wetgeving omgezet worden. De dienst Pensioenen kan over die voorstellen dan ook nog geen verdere informatie geven of zeggen of jij ervoor in aanmerking komt.

Zodra de onderhandelingen zijn afgerond en de maatregelen concreet zijn, nemen we alle informatie op onze website op. Belangrijk om te weten: heeft één van de maatregelen een impact op jouw pensioen, dan wordt je pensioen automatisch aangepast. Je hoeft hiervoor dus zelf niks te doen of te ondernemen.

Extra informatie