Wat is het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)?

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) wordt betaald bovenop het wettelijk pensioen onder de vorm van een kapitaal of een lijfrente.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • aanvullend rustpensioen
  • aanvullend overlevingspensioen ten gunste van de langst levende echtgeno(o)t(e)

Vrijwillige bijdrage

Om een vrij aanvullend pensioen op te bouwen kan je vrijwillig een bijdrage betalen aan je socialeverzekeringsfonds. Je fonds maakt je bijdrage over aan een verzekeringsinstelling.

De bijdrage die je betaalt, is een percentage van je beroepsinkomsten.

Voor wie

Zelfstandigen die bijdragen aan het tarief hoofdberoep betalen en meewerkende echtgenoten (maxistatuut), kunnen een verzekeringscontract voor een vrij aanvullend pensioen afsluiten. Bovendien kan je enkel stortingen doen voor de kwartalen waarvoor je je normale bijdragen volledig hebt betaald.

Betaling

2 mogelijkheden:

  • betaling van het verzekerd pensioenkapitaal (bijdragen en gekapitaliseerde interesten), vermeerderd met de winstdeelname
  • omzetting van het pensioenkapitaal (bijdragen en gekapitaliseerde interesten) in een lijfrente die per kwartaal wordt betaald

Het vrij aanvullend pensioen wordt betaald zodra het wettelijk pensioen ingaat.

Meer info? Geïnteresseerd in een contractvoorstel?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.