Wat houdt een terug-naar-werktraject tijdens arbeidsongeschiktheid in?

Via het terug-naar-werktraject begeleiden een terug-naar-werkcoördinator en de adviserend arts van je ziekenfonds jou samen bij de hervatting van een beroepsactiviteit.

Wie kan een terug-naar-werktraject starten?

Je kan als zelfstandige in het terug-naar-werktraject stappen als:

  • je arbeidsongeschikt erkend bent en;
  • je gezondheid het toelaat om een beroepsactiviteit te hervatten.

Hoe verloopt een terug-naar-werktraject?

Het terug-naar-werktraject kan worden opgestart op initiatief van de adviserend arts van je ziekenfonds of op je eigen initiatief.

  • Gaat het initiatief uit van de adviserend arts? Dan zal deze tien weken na de aanvang van je arbeidsongeschiktheid vragen om een vragenlijst in te vullen. Op basis van deze vragenlijst, en eventueel na een medisch onderzoek, zal de adviserend arts nagaan of je in staat bent een traject te starten. Is dat het geval, zal hij je doorverwijzen naar een terug-naar-werkcoördinator voor een eerste afspraak.
  • Daarnaast kan je op eigen initiatief via je ziekenfonds een afspraak vragen met de terug-naar-werkcoördinator. De terug-naar-werkcoördinator zal dan aan de adviserend arts toestemming vragen om het traject op te starten.

Als je gezondheid het toelaat, wordt vervolgens een re-integratieplan opgesteld. Op basis van dit plan word je dan verder begeleid en ondersteund bij de hervatting van je vroegere zelfstandige activiteit of de uitoefening van een andere beroepsactiviteit.

Wil je terug een activiteit uitoefenen tijdens je arbeidsongeschiktheid en heb je geen ondersteuning nodig van een terug-naar-werkcoördinator? Dan kan je bij de adviserend arts van je ziekenfonds een toegelaten activiteit aanvragen.

Wat zijn je verplichtingen?

In de eerste plaats moet je op verzoek van de adviserend arts alle gegevens bezorgen die noodzakelijk zijn om je restcapaciteiten in te schatten. Daarnaast moet je aanwezig zijn op het medisch onderzoek dat de adviserend arts organiseert als hij dat nodig acht. Tot slot moet je aanwezig zijn op de eerste afspraak met de terug-naar-werkcoördinator.

Ben je zonder geldige rechtvaardiging afwezig op dit medisch onderzoek of de eerste afspraak? Dan kan het dagbedrag van je uitkeringen met 2,5% worden verminderd.

Wat zijn de gevolgen voor je sociale bijdragen?

Wanneer je terug aan de slag gaat als zelfstandige in het kader van een terug-naar-werktraject, ben je opnieuw sociale bijdragen verschuldigd.

Extra informatie