Welke jaren tellen mee voor mijn pensioen?

Voor je pensioen telt in de eerste plaats de beroepsactiviteit als zelfstandige of helper mee.

Daarnaast kan je vragen om sommige periodes waarin je niet gewerkt hebt, toch te laten meetellen voor je pensioen (gelijkstelling).

Heb je een lange loopbaan waarbij je langer gewerkt hebt dan 45 jaar (14.040 voltijdse dagequivalenten), dan tellen de dagen na de 14.040ste dag waarvoor je gelijkstelling kreeg niet mee voor de berekening van je pensioen. Tenzij het voordeliger is om die dagen wel mee te tellen i.p.v. andere dagen die al meetelden. Je krijgt altijd het voordeligste bedrag.

Beroepsloopbaan als zelfstandige of helper

Rustpensioen

Je eigen beroepsloopbaan als zelfstandige of helper telt mee.
Komen in aanmerking: de kalenderjaren en –kwartalen voor het kwartaal waarin je pensioen ingaat.

Overlevingspensioen

De beroepsloopbaan van je overleden echtgeno(o)t(e) als zelfstandige of helper telt mee.
Komen in aanmerking: de kalenderjaren en –kwartalen voor het kwartaal waarin je echtgeno(o)t(e) overleed.

Pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot

De beroepsloopbaan van je ex-echtgeno(o)t(e) als zelfstandige of helper tijdens jullie huwelijk, telt mee:

  • De kalenderjaren en -kwartalen vanaf het kwartaal waarin jullie getrouwd zijn tot en met het kwartaal waarin jullie gescheiden zijn en,
  • Waarvan bewezen is dat je ex-echtgeno(o)t(e) toen zelfstandige of helper was.
  • Elk jaar telt mee (ook al krijg je voor datzelfde jaar een eigen rustpensioen).

Periodes waarin er niet gewerkt werd laten meetellen voor je pensioen (gelijkstelling)

Sommige periodes kan je gratis laten meetellen voor je pensioen. Voor andere periodes moet er een bijdrage betaald worden.

Gratis

  • militaire dienst
  • periodes van ziekte of invaliditeit
  • periodes van voorlopige hechtenis
  • palliatief verlof

Tegen betaling

  • studies
  • periodes waarin je vrijwillig bijdragen betaald hebt (voortgezette verzekering)

Extra informatie