Hoe gebruik ik de statistiekendatabase?

Hoe vraag je de statistieken op?

Hieronder vind je de stappen die je moet volgen om zelf statistische gegevens op te vragen.

 1. Stap 1: Kies een doelgroep
  Momenteel zijn enkel de doelgroepen "Verzekeringsplichtigen" en "Vennootschappen" al beschikbaar.
 2. Stap 2: Kies hoe je de statistische gegevens wilt weergeven
  Er zijn 3 mogelijkheden:
  1. Evolutiereeksen (over verschillende jaren);
  2. Statistische gegevens (voor een bepaald jaar);
  3. Vergelijkende statistieken (vergelijking tussen populaties of jaren).

Afhankelijk van de keuze die je maakt, krijg je bovenaan de pagina een andere navigatiebalk.

 

Evolutiereeksen van de verzekeringsplichtigen   

Hoe stel je een evolutiereeks samen?

Om een evolutiereeks samen te stellen, kan je tot 4 variabelen combineren:

 • een kolomvariabele: tijdsdimensie;
 • gecombineerd met 3 variabelen:
  • een analysevariabele;
  • verblijfplaats;
  • geslacht (optionele variabele);

Stappenplan

Hieronder vind je de stappen die je moet volgen om een evolutiereeks voor de doelgroep "Verzekeringsplichtigen" samen te stellen.

 1. Stap 1: Kies een tijdseenheid.
 2. Stap 2: Kies het eindjaar.
 3. Stap 3: Kies een populatie.
 4. Stap 4: Kies een analysevariabele.
 5. Stap 5: Kies een verblijfplaats.
 6. Stap 6: Kies of je de gegevens wil opsplitsen volgens geslacht of niet door het vakje bij "Geslacht" aan of uit te vinken.
 7. Stap 7: Klik op "Start" om de evolutiereeks op basis van je keuzes samen te stellen.

Wat vind je op de resultaatspagina?

Nadat je de variabelen hebt gekozen en op de knop "Start" hebt geklikt, krijg je een pagina te zien die opgebouwd is uit:

 • Een evolutietabel (eventueel met een verklaring van de gebruikte statistische eenheden);
 • Een grafische voorstelling van de gegevens (wordt getoond waar mogelijk).

Knop "PDF"
Met de knop "PDF" kan je de resultaatspagina omzetten naar pdf-formaat. Je kan de pagina dan in pdf-formaat bewaren en/of afdrukken.

Bijkomende informatie
Op de resultaatspagina vind je een aantal links naar bijkomende informatie. 

 

Evolutiereeksen van de vennootschappen

Hoe stel je een evolutiereeks samen?

Om een evolutiereeks samen te stellen, kan je tot 3 variabelen combineren:

 • een kolomvariabele: tijdsdimensie;
 • gecombineerd met 2 variabelen:
  • een analysevariabele;
  • een geografische spreiding.

Stappenplan

Hieronder vind je de stappen die je moet volgen om een evolutiereeks voor de doelgroep "Vennootschappen" samen te stellen.

 1. Stap 1: Kies een tijdseenheid.
 2. Stap 2: Kies het eindjaar.
 3. Stap 3: Kies een populatie.
 4. Stap 4: Kies een analysevariabele.
 5. Stap 5: Kies een geografische spreiding.
 6. Stap 6: Klik op "Start" om de evolutiereeks op basis van je keuzes samen te stellen.

Wat vind je op de resultaatspagina?
Nadat je de variabelen hebt gekozen en op de knop "Start" hebt geklikt, krijg je een pagina te zien die opgebouwd is uit:

 • Een evolutietabel (eventueel met een verklaring van de gebruikte statistische eenheden);
 • Een grafische voorstelling van de gegevens (wordt getoond waar mogelijk).

Knop "PDF"
Met de knop "PDF" kan je de resultaatspagina omzetten naar pdf-formaat. Je kan de pagina dan in pdf-formaat bewaren en/of afdrukken.

Bijkomende informatie
Op de resultaatspagina vind je een aantal links naar bijkomende informatie.

 

Statistische gegevens van de verzekeringsplichtigen

Hoe vraag je statistische gegevens op?

Om statistische gegevens op te vragen, kan je tot 8 variabelen combineren:

 • 4 kolomvariabelen:
  • een kolomvariabele 1 (optionele variabele);
  • een kolomvariabele 2 (optionele variabele);
  • een kolomvariabele 3 (optionele variabele);
  • een tijdsdimensie;
 • gecombineerd met 2 rijvariabelen:
  • een rijvariabele 1;
  • een rijvariabele 2 (optionele variabele);
 • gecombineerd met:
  • geslacht (optionele variabele);
  • weergave van totalen (optioneel).

Stappenplan

Hieronder vind je de stappen die je moet volgen om statistische gegevens voor de doelgroep "Verzekeringsplichtigen" op te vragen.

 1. Stap 1: Kies een populatie.
 2. Stap 2: Kies een kolomvariabele 1 (optionele variabele). De inhoud van het menu "Geen keuze" verandert wanneer je een keuzemogelijkheid aanduidt die begint met "Kies een ...". Je kan je keuze dan verder specificeren.
 3. Stap 3: Kies een kolomvariabele 2 (optionele variabele). De inhoud van het menu "Geen keuze" verandert wanneer je een keuzemogelijkheid aanduidt die begint met "Kies een ...". Je kan je keuze dan verder specificeren.
 4. Stap 4: Kies een kolomvariabele 3 (optionele variabele).
 5. Stap 5: Kies een rijvariabele 1. De inhoud van het menu "Geen keuze" verandert wanneer je een keuzemogelijkheid aanduidt die begint met "Kies een ...". Je kan je keuze dan verder specificeren.
 6. Stap 6: Kies een rijvariabele 2 (optionele variabele). De inhoud van het menu "Geen keuze" verandert wanneer je een keuzemogelijkheid aanduidt die begint met "Kies een ...". Je kan je keuze dan verder specificeren.
 7. Stap 7: Kies het jaar waarvoor je statistische gegevens wil opvragen (tijdsdimensie).
 8. Stap 8: Kies of je de gegevens wil opsplitsen volgens geslacht of niet door het vakje bij "Geslacht" aan of uit te vinken.
 9. Stap 9: Kies of er voor de gevraagde gegevens totalen moeten worden weergegeven of niet door het vakje bij "Totalen" aan of uit te vinken.
 10. Stap 10: Klik op "Start" om de statistische gegevens op basis van je keuzes op te vragen.

Wat vind je op de resultaatspagina?

Nadat je de variabelen hebt gekozen en op de knop "Start" hebt geklikt, krijg je een gegevenstabel (eventueel met een verklaring van de gebruikte statistische eenheden).

Knop "Excel"
Met de knop "Excel" kan je de gegevenstabel omzetten naar Excel-formaat. Je kan de gegevens dan verder bewerken in Excel, bewaren en/of afdrukken.

Bijkomende informatie
Op de resultaatspagina vind je een aantal links naar bijkomende informatie.

 

Statistische gegevens van de vennootschappen

Hoe vraag je statistische gegevens op?

Om statistische gegevens op te vragen, kan je tot 7 variabelen combineren:

 • 4 kolomvariabelen:
  • een kolomvariabele 1 (optionele variabele);
  • een kolomvariabele 2 (optionele variabele);
  • een kolomvariabele 3 (optionele variabele);
  • een tijdsdimensie;
 • gecombineerd met 2 rijvariabelen:
  • een rijvariabele 1;
  • een rijvariabele 2 (optionele variabele);
 • gecombineerd met de weergave van totalen (optioneel).

Stappenplan

Hieronder vind je de stappen die je moet volgen om statistische gegevens voor de doelgroep "Vennootschappen" op te vragen.

 1. Stap 1: Kies een populatie.
 2. Stap 2: Kies een kolomvariabele 1 (optionele variabele). De inhoud van het menu "Geen keuze" verandert wanneer je een keuzemogelijkheid aanduidt die begint met "Kies een ...". Je kan je keuze dan verder specificeren.
 3. Stap 3 : Kies een kolomvariabele 2 (optionele variabele). De inhoud van het menu "Geen keuze" verandert wanneer je een keuzemogelijkheid aanduidt die begint met "Kies een ...". Je kan je keuze dan verder specificeren.
 4. Stap 4: Kies een kolomvariabele 3 (optionele variabele).
 5. Stap 5: Kies een rijvariabele 1. De inhoud van het menu "Geen keuze" verandert wanneer je een keuzemogelijkheid aanduidt die begint met "Kies een ...". Je kan je keuze dan verder specificeren.
 6. Stap 6: Kies een rijvariabele 2 (optionele variabele). De inhoud van het menu "Geen keuze" verandert wanneer je een keuzemogelijkheid aanduidt die begint met "Kies een ...". Je kan je keuze dan verder specificeren.
 7. Stap 7: Kies het jaar waarvoor je statistische gegevens wil opvragen (tijdsdimensie).
 8. Stap 8: Kies of er voor de gevraagde gegevens totalen moeten worden weergegeven of niet door het vakje bij "Totalen" aan of uit te vinken.
 9. Stap 9: Klik op "Start" om de statistische gegevens op basis van je keuzes op te vragen.

Wat vind je op de resultaatspagina?
Nadat je de variabelen hebt gekozen en op de knop "Start" heeft geklikt, krijg je een gegevenstabel (eventueel met een verklaring van de gebruikte statistische eenheden).

Knop "Excel"
Met de knop "Excel" kan je de gegevenstabel omzetten naar Excel-formaat. Je kan de gegevens dan verder bewerken in Excel, bewaren en/of afdrukken.

Bijkomende informatie
Op de resultaatspagina vind je een aantal links naar bijkomende informatie.

 

Vergelijkende statistieken van de verzekeringsplichtigen

Hoe vraag je vergelijkende statistieken op?

Om vergelijkende statistische gegevens op te vragen, moet je eerst een type rapport kiezen. Afhankelijk van het gekozen type rapport kan je tot 5 variabelen combineren:

 • een kolomvariabele: tijdsdimensie;
 • gecombineerd met 4 variabelen:
  • geslacht;
  • analysevariabele;
  • verblijfplaats;
  • waarde (enkel mogelijk bij het type rapport "Indicatoren").

Waar mogelijk, wordt een navigatiemogelijkheid aan de hand van de kaart van België aangeboden.

Stappenplan

Hieronder vind je de stappen die je moet volgen om vergelijkende statistieken voor de doelgroep "Verzekeringsplichtigen" op te vragen. Je bouwt je vraag op van links naar rechts aan de hand van keuzemenu's:

 1. Stap 1: Kies een type rapport.
 2. Stap 2: Kies een populatie.
  Opmerking: Bij het type rapport "Ratio" moet je 2 populaties aanduiden.
 3. Stap 3: Kies een geslacht.
 4. Stap 4: Kies een analysevariabele.
  In het keuzemenu dat volgt op het menu "Kies een analysevariabele" verschijnt standaard de waarde "Geen keuze". Naargelang de analysevariabele die je kiest, kan je in het erop volgende keuzemenu al dan niet je keuze verder verfijnen.
 5. Stap 5: Kies een verblijfplaats.
  In het keuzemenu dat volgt op het menu "Kies een verblijfplaats" verschijnt standaard de waarde "Geen keuze". Naargelang de variabele die je kiest, kan je in het erop volgende keuzemenu al dan niet je keuze verder verfijnen.
 6. Stap 6: Kies het (eind)jaar (afhankelijk van het type rapport).
 7. Stap 7: Kies een waarde.
  Afhankelijk van het type rapport dat je gekozen hebt, wordt deze variabele ofwel automatisch ingevuld, ofwel moet je zelf een keuze maken:
  • Rapport "Evolutie groei": de waarde "% verschil t.o.v. vorig jaar" wordt automatisch ingevuld. Het gaat om de evolutie van de groei over 5 jaar waarbij telkens het % verschil t.o.v. vorig jaar wordt gegeven.
  • Rapport "Groei": de waarde "% verschil t.o.v. vorig jaar" wordt automatisch ingevuld. Het gaat hier om de groei t.o.v. vorig jaar.
  • Rapport "Ratio": de waarde "Percentage" wordt automatisch ingevuld.
  • Rapport "Indicatoren": je kan de waarde "Inkomen (refertejaar)" of "Leeftijd" kiezen voor de aangeslotenen en de niet-Belgen. De waarde "Leeftijd" wordt voor de andere populaties automatisch ingevuld. In dit rapport worden kengetallen gegeven over de gekozen populatie (max. 5 jaar).
 8. Stap 8: Klik op "Start" om de vergelijkende statistiek op basis van uw keuzes samen te stellen.

Wat vind je op de resultaatspagina?

Nadat je de variabelen hebt gekozen en op de knop "Start" hebt geklikt, krijg je een pagina te zien die is opgebouwd uit:

 • Een gegevenstabel (eventueel met een verklaring van de gebruikte statistische eenheden);
 • Een grafische voorstelling van de gegevens (wordt getoond waar mogelijk);
 • Een inkleuring van de gegevens op de kaart van België (wordt getoond waar mogelijk). Via de kaart kan je verder navigeren.

Knop "Excel"
Met de knop "Excel" kan je de gegevenstabel(len) omzetten naar Excel-formaat. Je kan de gegevens dan verder bewerken in Excel, bewaren en/of afdrukken.

Knop "PDF"
Met de knop "PDF" kan je de resultaatspagina omzetten naar pdf-formaat. Je kan de pagina dan in pdf-formaat bewaren en/of afdrukken.

Bijkomende informatie
Op de resultaatspagina vind je een aantal links naar bijkomende informatie.

 

Vergelijkende statistieken van de vennootschappen

Hoe vraag je vergelijkende statistieken op?

Om vergelijkende statistische gegevens op te vragen, moet je eerst een type rapport kiezen. Afhankelijk van het gekozen type rapport kan je tot 4 variabelen combineren:

 • een kolomvariabele: tijdsdimensie;
 • gecombineerd met 3 variabelen:
  • oorsprong maatschappelijke zetel;
  • analysevariabele;
  • geografische spreiding.

Waar mogelijk, wordt een navigatiemogelijkheid aan de hand van de kaart van België aangeboden.

Stappenplan

Hieronder vind je de stappen die je moet volgen om vergelijkende statistieken voor de doelgroep"Vennootschappen" op te vragen. Je bouwt je vraag op van links naar rechts aan de hand van keuzemenu's:

 1. Stap 1: Kies een type rapport.
 2. Stap 2: Kies een populatie.
  Opmerking: Bij het type rapport "Ratio" moet je 2 populaties aanduiden.
 3. Stap 3: Kies een oorsprong van de maatschappelijke zetel
 4. Stap 4: Kies een analysevariabele.
  In het keuzemenu dat volgt op het menu "Kies een analysevariabele" verschijnt standaard de waarde "Geen keuze". Naargelang de analysevariabele die je kiest, kan je in het erop volgende keuzemenu al dan niet je keuze verder verfijnen.
 5. Stap 5: Kies een geografische spreiding.
  In het keuzemenu dat volgt op het menu "Kies een geografische spreiding" verschijnt standaard de waarde "Geen keuze". Naargelang de variabele die je kiest, kan je in het erop volgende keuzemenu al dan niet je keuze verder verfijnen.
 6. Stap 6: Kies het (eind)jaar (afhankelijk van het type rapport).
 7. Stap 7: Klik op "Start" om de vergelijkende statistiek op basis van je keuzes samen te stellen.

Wat vind je op de resultaatspagina?

Nadat je de variabelen hebt gekozen en op de knop "Start" hebt geklikt, krijg je een pagina te zien die is opgebouwd uit:

 • Een gegevenstabel (eventueel met een verklaring van de gebruikte statistische eenheden);
 • Een grafische voorstelling van de gegevens (wordt getoond waar mogelijk);
 • Een inkleuring van de gegevens op de kaart van België (wordt getoond waar mogelijk). Via de kaart kan je verder navigeren.

Knop "Excel"
Met de knop "Excel" kan je de gegevenstabel(len) omzetten naar Excel-formaat. Je kan de gegevens dan verder bewerken in Excel, bewaren en/of afdrukken.

Knop "PDF"
Met de knop "PDF" kan je de resultaatspagina omzetten naar pdf-formaat. Je kan de pagina dan in pdf-formaat bewaren en/of afdrukken.

Bijkomende informatie
Op de resultaatspagina vind je een aantal links naar bijkomende informatie.

 

Bronvermelding

Het gebruik van de gegevens die het RSVZ via de toepassing Interactieve statistieken of de RSVZ-website ter beschikking stelt, is enkel toegestaan mits bronvermelding.