Limosa-melding: vleessector

De Limosa-melding is vereist voor elke zelfstandige die tijdelijke of gedeeltelijk een zelfstandige activiteit binnen de vleessector in België komt uitoefenen, maar die er niet permanent verblijft of is gevestigd.

De vleessector bevat hoofdzakelijk de activiteiten en taken rond de uitsnijderijen, de vleesproductie, bereiding en het slachten met het oog op consumptie van dieren.

Over welke activiteiten in de vleessector gaat het?

Het gaat om de volgende zelfstandige activiteiten:

Uitsnijderijen

 • ontvangst van grondstoffen, hulpgrondstoffen en verpakkingsmateriaal
 • primaire opslag
 • productie
 • finale opslag
 • verpakken en etiketteren van het eindproduct
 • opslag (gekoeld) en distributie (logistiek)

Vleesbereidingen en -producten

 • ontvangst grondstoffen, hulpgrondstoffen en verpakkingsmateriaal
 • primaire opslag 
 • grondstofvoorbereiding 
 • productie van (verse) vleesbereidingen; productie van vleesproducten
  finale opslag 
 • verpakken en etiketteren van het eindproduct
 • opslag (gekoeld) en distributie (logistiek)

Slachten van hoefdieren, gevogelte en konijnen (uitgevoerd in slachthuizen)

 • ontvangst levende dieren, slachtingsaangifte, lossen en ante mortem-keuring
 • primaire opslag, wassen en ontsmetting van veewagens en kisten 
 • slachtproces (onreine deel)
 • afwerking van het slachtproces (reine deel)
 • enkel bij gevogelte of konijnen, verpakken en etiketteren van het eindproduct
 • opslag (gekoeld) en distributie (logistiek)

Bepaalde categorieën gedetacheerde zelfstandigen zijn vrijgesteld van de Limosa-meldingsplicht.