You are here

Een vaderschaps- en geboorteverlof voor zelfstandigen

16 mei 2019

Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder zijn geworden recht op het vaderschaps- en geboorteverlof.

Zij kunnen hun beroepsactiviteit onderbreken gedurende maximum 10 dagen of maximum 20 halve dagen, in een periode van vier maanden na de geboorte.

Zij ontvangen een vaderschaps- en geboorte-uitkering van 80,82 euro per dag of 40,41 euro per halve dag.

Het vaderschaps- en geboorteverlof moet worden aangevraagd bij het socialeverzekeringsfonds, voor het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte.

Die maatregel geldt voor alle kinderen geboren vanaf 1 mei 2019.

decoratieve afbeelding