Gender en Pensioen in de kijker op Internationale Vrouwendag

8 maart 2024

Naar aanleiding van deze Internationale Vrouwendag zetten we graag enkele initiatieven van het voorbije jaar in de kijker in dit zeer belangrijke thema van ‘Gender & Pensioen’. De kerncijfers zijn terug te vinden op PensionStat.be, een initiatief van Sigedis, de FPD en het RSVZ, daarbij ondersteund door het Federaal Planbureau en de FOD Sociale Zekerheid.

Zicht op de pensioenkloof. Afspraak op pensionstat.be!

Want hoewel de pensioenwetgeving geen verschil maakt tussen mannen en vrouwen, is het eindresultaat op het moment van pensionering voor mannen en vrouwen zeer verschillend. Door de pensioenkloof te berekenen, maken we dit verschil zichtbaar. Pensionstat.be werd daarom begin 2023 uitgebreid met de kerncijfers ‘Gender & Pensioen’.

Bij de gepensioneerden die in 2021 voor het eerst een rustpensioen hebben gekregen, bedraagt de totale pensioenkloof 23%. Concreet wil dit dus zeggen dat in deze groep het totale pensioenbedrag - de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen - van vrouwen 23% lager is dan dat van mannen.

  • Kijken we alleen naar het wettelijk pensioen dan zien we dat de kloof 20% bedraagt.
  • Focussen we op het aanvullend pensioen dan blijkt de pensioenkloof op te lopen tot 50%

    Belangrijk! Dit is de pensioenkloof voor gepensioneerden met een aanvullend pensioen. Maar onze cijfers tonen ook aan dat mannen vaker dan vrouwen toegang hebben tot een aanvullend pensioen.

Om de redenen achter deze pensioenkloof beter te begrijpen, bekijken we op pensionstat.be de pensioenkloof ook meer in detail aan de hand van verschillende basiskenmerken, zoals bijvoorbeeld pensioenstelsel, aantal jaren werk en gemiddeld loon.

De pensioenbescherming van vrouwen meer in detail in kaart gebracht door 2 studies van het Federaal Planbureau

Rapport ‘Minimumregelingen, gelijkgestelde periodes en de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen’ (januari 2024)

Dit rapport toont aan dat als er geen minimumregelingen zouden bestaan, de pensioenkloof 37% in plaats van 31% zou bedragen. Als de gelijkgestelde periodes niet langer worden toegekend, dan zou de kloof 43% bedragen in plaats van 31%.

Link naar de studie

Rapport ‘Afgeleide rechten en de pensioenkloof. Het belang van overlevings- en echtscheidingspensioenen in het pensioeninkomen van vrouwen en mannen’ (mei 2023)

Deze studie vertrekt van gegevens uit 2017 en toont dat de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen toen 24% bedroeg. Dat de pensioenkloof niet hoger ligt, komt in grote mate door het bestaan van afgeleide rechten zoals het overlevings- en echtscheidingspensioen. Zonder afgeleide rechten zou de kloof niet minder dan 50% bedragen!

Link naar de studie

Pensionstat.be: een goede praktijk op vlak van evidence based policy making 

De ambitie van Pensionstat.be is het verbeteren van de kennis over het Belgische pensioenlandschap door het aanreiken van actuele statistieken toegankelijk voor een breed publiek; van beleidsmaker en onderzoekers tot pensioenexperten en burgers.

Onze statistieken zijn gebaseerd op kwaliteitsvolle populatiedata uit onder andere de databank over wettelijke pensioenen van de Federale Pensioendienst en de databank aanvullende pensioenen van Sigedis (db2p).

Deze unieke combinatie van een laagdrempelig, neutraal en geloofwaardig platform op basis van administratieve data maakt van pensionstat.be en de ‘Gender & Pensioen’ – monitoring een internationaal, erkende goede praktijk.

Dit werd nogmaals erkend tijdens de ‘High level Conference on Gender Pension Gap & Pension Adequacy’ dat plaatsvond op 8 februari 2024 in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap.

Als huidige voorzitter benadrukt België het belang van het verder investeren en uitbouwen van een structurele monitoring over de gender pensioenkloof zowel op nationaal als Europees niveau. Een missie die binnen België zal worden vervuld door pensionstat.be.

Lees hier het volledige persbericht (EN)