Permanent in het buitenland werken

Werken in het buitenland kan gevolgen hebben voor je sociale zekerheid. Oefen je je activiteit(-en) uit binnen de Europese Economische Ruimte (EEE), dan zal de Europese Verordening 883/2004 (over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels) bepalen waar je aan je sociale zekerheid onderworpen zal zijn. Is dit buiten de EER, dan zijn het bilaterale overeenkomsten die dit regelen.

Werken binnen de Europese Economische Ruimte

De Europese Verordening 883/04 (over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels) regelt je onderwerping aan de sociale zekerheid. Met deze nieuwe verordening wilde de wetgever de onderwerping aan de sociale zekerheid vereenvoudigen op basis van een systeem van wettelijke regels die toelaten te bepalen welke wetgeving van toepassing is. Je kunt dus maar in een land van de Europese Unie onderworpen zijn en bijdragen betalen voor de sociale zekerheid.

Voor een aantal landen geldt nog een overgangsperiode met toepassing van de oude Verordening 1408/71. 

Werken buiten de Europese Economische Ruimte

Er is een socialezekerheidsverdrag tussen België en het land waar je werkt

Dan bepaalt het verdrag welke wetgeving van toepassing zal zijn, en waar je welke rechten kunt genieten.
Bekijk de lijst met de verdragen.

Let op: Elk land bepaalt zelf of een activiteit een loontrekkende is of een zelfstandige. Er zijn zelfs landen waar de sociale zekerheid geen onderscheid maakt tussen een loontrekkende en een zelfstandige beroepsbezigheid. Je kan in het buitenland dus identiek hetzelfde werk verrichten als in België, maar daar behandeld worden als werknemer.

Er is geen socialezekerheidsverdrag tussen België en het land waar je werkt

  • Je werkt slechts in één ander land: enkel de wetgeving van het werkland is van toepassing.
  • Je bent in België zelfstandige en in het andere land werknemer of zelfstandige: je zal voor je sociale zekerheid in beide landen verplichtingen hebben.

Bezoek de website van de Overzeese Sociale Zekerheid voor meer info

Extra informatie

Verwante pagina's
Europese Economische Ruimte