You are here

Persbericht RSVZ - Jaarverslag 2019

In de cijfers en tendensen van 2019 merken we dat het aantal aangesloten zelfstandigen in hoofd- en bijberoep blijft toenemen. Ook het aantal student-zelfstandigen neemt sterk toe.

Daarnaast geeft het jaarverslag een overzicht van de voornaamste realisaties van 2019 rond de wetgeving en de rechtspraak over het sociaal statuut.