Tijdelijk of afwisselend in het buitenland werken

Als je tijdelijk in een andere lidstaat van de Europese Unie gaat werken, kan je sociale zekerheid vanuit België geregeld blijven. Hiervoor heb je een A1-attest nodig.

Er bestaan verschillende types A1-attesten. Ze verschillen afhankelijk van je professionele situatie in België (loontrekkende of zelfstandige) en je activiteit in een of meer andere lidstaten van de Europese Unie.

Welk attest jij moet aanvragen, hangt af van jouw concrete situatie. Vergeet ook niet bij elke wijziging in je werk- of woonsituatie je socialeverzekeringsfonds hiervan op de hoogte te brengen.

Je bent in België uitsluitend actief als zelfstandige en je wilt tijdelijk dezelfde activiteit uitoefenen in een andere lidstaat van de Europese unie

In dit geval gaat het om detachering en kan je in België tijdelijk sociaal verzekerd blijven. Hiervoor heb je een A1-attest nodig.

Voorwaarden

 • Je bent sinds ten minste twee maanden actief in België
 • Jij of je vennootschap zijn geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Je houdt de infrastructuur van je onderneming in België in stand zodat je na je detachering in het buitenland je activiteit in België kan hervatten.
 • Je zal in het buitenland dezelfde zelfstandige activiteit uitoefenen.

Belangrijk:

 • De maximumduur van je detachering is 2 jaar.
 • Dit geldt ook wanneer je regelmatig korte opdrachten in hetzelfde land uitvoert en je detacheringen cumuleert.
 • Om in de andere lidstaat niet ambtshalve verzekeringsplichtig beschouwd te worden, oefen je je activiteit in België twee maanden uit voor je een nieuwe opdracht in de andere lidstaat uitoefent. Na twee jaar moet je je activiteit in België gedurende twee maanden uitoefenen om in België verzekeringsplichtig te blijven.
 • De periode van 2 maanden is een periode van activiteit. Verlof komt niet aanmerking. Is er een geschil met een buitenlandse instelling, dan moet je voor deze twee maanden een ononderbroken activiteit kunnen bewijzen.

Aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden? Vraag dan je A1-attest aan.

Meer weten over detachering?

Meer informatie over detachering kan je vinden op de portaalsite Sociale Zekerheid

Je bent actief als zelfstandige in België en je oefent tegelijk een andere zelfstandige activiteit uit in een of meer andere lidstaten van de Europese Unie

In dit geval moet je contact opnemen met de Internationale dienst van het RSVZ. Die kan je de nodige informatie geven over:

 • Uitzonderingen
 • Regularisaties
 • Je aanvraag voor het A1-attest of het online formulier
 • Het verkrijgen van een attest om je uitsluitende activiteit in België aan te tonen bij een socialeverzekeringsfonds in je herkomstland

Contacteer de Internationale dienst van het RSVZ.

Meer weten over werken in België en het buitenland?

Meer info vind je op de portaalsite Sociale Zekerheid.

Extra informatie