You are here

Tijdelijk (max. 24 maanden na elkaar) in het buitenland werken

Als je tijdelijk in een andere lidstaat van de Europese Unie gaat werken, kan je sociale zekerheid door detachering vanuit België geregeld blijven.

 

Gelijkaardige activiteit

Je moet in de andere lidstaat een wel een gelijkaardige zelfstandige activiteit uitoefenen.

Voorbeeld

Wel: bakker in België en bakker in Portugal

Niet: bakker inBelgië en  autoverkoper in Portugal

 

Maximumduur

De maximumduur van de detachtering bedraagt 24 maanden. Lidstaten kunnen onderling wel beslissen deze periode te verlengen.

 

Procedure

Je brengt het RSVZ op de hoogte van je voornemen om tijdelijk in het buitenland te gaan werken. Vraag hiervoor de A1-verklaring aan.