Toegelaten beroepsinkomsten gepensioneerden

Je inkomsten (en die van je echtgeno(o)t(e)), worden op jaarbasis beoordeeld. Deze jaargrens verschilt afhankelijk van:

 • De beroepsactiviteit die je uitoefent.
 • Het feit of je al dan niet de pensioenleeftijd hebt bereikt.
 • Het feit of je een kind ten laste hebt.
 • Het type pensioen dat je krijgt.

 

Enkel een rustpensioen of een rust- en overlevingspensioen

Jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd

Beroepsactiviteit Zonder kind ten laste Met kind ten laste
werknemer (incl. mandaat, ambt, post) - bruto 9.236,00 euro 13.854,00 euro
zelfstandige of helper - netto 7.389,00 euro 11.083,00 euro
werknemer + zelfstandige (gelijktijdig of na elkaar) - 80% bruto + netto 7.389,00 euro 11.083,00 euro

 

Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd

(alleen voor de echtgeno(o)t(e) van een gerechtigde op een rustpensioen aan het gezinsbedrag)

Beroepsactiviteit Zonder kind ten laste Met kind ten laste
werknemer (incl. mandaat, ambt, post) - bruto 26.678,00 euro 32.451,00 euro
zelfstandige of helper - netto 21.342,00 euro 25.960,00 euro
werknemer + zelfstandige (gelijktijdig of na elkaar) - 80% bruto + netto 21.342,00 euro 25.960,00 euro

 

Goed om weten

Er is geen inkomensgrens:

 • Vanaf 1 januari van het jaar waarin je 65 wordt als je ofwel een rustpensioen, ofwel een rust- en overlevingspensioen krijgt;
 • Voor 1 januari van het jaar waarin je 65 wordt als je een vervroegd rustpensioen krijgt en je op de ingangsdatum van je eerste rustpensioen een beroepsloopbaan van minstens 45 jaar kan aantonen:
  • als zelfstandige of;
  • in een combinatie van zelfstandige, werknemer, ambtenaar of;
  • in elke buitenlandse regeling waarop de Europese verordeningen of een door België afgesloten overeenkomst over sociale zekerheid van toepassing is.

 

 

Enkel een overlevingspensioen

Jonger dan 65

Beroepsactiviteit Zonder kind ten laste Met kind ten laste Verhoging per extra kind ten laste
werknemer (incl. mandaat, ambt, post) - bruto 21.505,00 euro 32.257,00 euro + 5.376 euro
zelfstandige of helper - netto 17.204,00 euro 25.806,00 euro + 4.301 euro
werknemer + zelfstandige (gelijktijdig of na elkaar) - 80% bruto + netto 17.204,00 euro 25.806,00 euro + 4.301 euro

 

Vanaf 65

Beroepsactiviteit Zonder kind ten laste Met kind ten laste
werknemer (incl. mandaat, ambt, post) - bruto 26.678,00 euro 32.451,00 euro
zelfstandige of helper - netto 21.342,00 euro 25.960,00 euro
werknemer + zelfstandige (gelijktijdig of na elkaar) - 80% bruto + netto 21.342,00 euro 25.960,00 euro