Vervroegd pensioen bij echtscheiding

Onder bepaalde voorwaarden kan je een vervroegd pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) krijgen.

Voorwaarden

Leeftijd

Vanaf de eerste dag van de maand na die waarin je 60 wordt kan je een vervroegd pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot krijgen. De leeftijd van je ex speelt hierbij geen rol.

Je krijgt een (vervroegd) rustpensioen

Je moet op de gekozen ingangsdatum:

  • ofwel een vervroegd rustpensioen als zelfstandige krijgen;
  • ofwel een (vervroegd) rustpensioen volgens een andere Belgische wettelijke regeling genieten.

Extra informatie