Voordelen bovenop je pensioen als zelfstandige

Naast je pensioen als zelfstandige bestaan er in de zelfstandigenregeling nog een aantal premies en bijslagen waar je recht op kan hebben.

Bijzondere bijslag

De bijzondere bijslag is een voordeel dat toegekend wordt bovenop het pensioen voor zelfstandigen. Je moet geen aanvraag indienen om de bijslag te krijgen.

De bijzondere bijslag wordt elk jaar in juli betaald. 

Voorwaarden

  • je krijgt in juli van elk jaar een pensioen als zelfstandige (rust- of overlevingspensioen, of pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot);
  • je hebt minder dan 2/3 van een volledige loopbaan gewerkt (als zelfstandige of als zelfstandige en werknemer);
  • je krijgt een pensioen dat lager ligt dan het minimumpensioen als zelfstandige. Krijg je ook een of meer buitenlandse pensioenen, dan mag het totaalbedrag van alle pensioenen niet groter zijn dan het minimumpensioen voor een volledige loopbaan.

Pensioenbijslag

De pensioenbijslag is een voordeel dat toegekend wordt bovenop het pensioen voor zelfstandigen. Je moet geen aanvraag indienen om de bijslag te krijgen. 

De pensioenbijslag wordt elk jaar in juli betaald.

Opgelet! Binnen een gezin wordt maar één pensioenbijslag toegekend. Als je een pensioenbijslag krijgt, kun je geen welvaartspremie voor zelfstandigen meer krijgen. 

Voorwaarden

  • je hebt een loopbaan als zelfstandige die minstens gelijk is aan 2/3 van een volledige loopbaan;
  • je krijgt kinderbijslag voor een of meerdere kinderen;
  • je krijgt een rustpensioen als zelfstandige in juli van een bepaald jaar en sinds 1 januari van datzelfde jaar;
  • je pensioen ging voor de eerste keer in op 1 juli 1997 en ten laatste op 1 december 2008.

Welvaartspremie

De welvaartspremie is een voordeel dat toegekend wordt bovenop het pensioen voor zelfstandigen. Je moet geen aanvraag indienen om de premie te krijgen. 

De welvaartspremie wordt elk jaar in mei betaald.

Opgelet! Je kunt geen welvaartspremie voor zelfstandigen meer krijgen als je al een pensioenbijslag krijgt.

Voorwaarden

  • je bent minstens 75 jaar op 30 april van het betrokken jaar;
  • je hebt een zelfstandige loopbaan van minstens 20 jaar. Het kan ook gaan om de loopbaan van een overleden echtgeno(o)t(e) of de ex-echtgeno(o)t(e) of van beide echtgenoten samen;
  • je krijgt een pensioen als zelfstandige op 30 april van het betrokken jaar.