Wat betekent dat juist: meewerkende echtgenoot?

Wanneer ben ik meewerkende echtgeno(o)t(e)?

Als partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) van een zelfstandige ben je meewerkende echtgeno(o)t(e) wanneer je:

 • effectief meehelpt in de zaak van je zelfstandige echtgeno(o)t(e) of partner (regelmatig of minstens 90 dagen per jaar)
 • geen eigen inkomen van meer dan 3.000 euro per jaar hebt uit een zelfstandige beroepsactiviteit (bruto-inkomsten verminderd met de beroepskosten)
 • en geen eigen inkomen hebt als werknemer of ambtenaar en ook geen vervangingsinkomen waardoor je volwaardig verzekerd bent voor de sociale zekerheid 

 

Wanneer ben ik geen meewerkende echtgeno(o)t(e)?

Je bent geen meewerkende echtgeno(o)t(e) in de volgende situaties:

 • Je helpt je zelfstandige echtgeno(ot(e) of partner helemaal niet.
 • Je helpt je zelfstandige echtgeno(ot(e) of partner niet regelmatig en niet meer dan 90 dagen per jaar.
 • Je hebt voldoende eigen socialezekerheidsrechten:
  • Je oefent een zelfstandige beroepsactiviteit uit en verdient meer dan 3.000 euro per jaar (bruto-inkomsten verminderd met de beroepskosten). 
  • Je oefent een beroepsactiviteit uit als werknemer of ambtenaar.
  • Je krijgt een vervangingsinkomen dat je socialezekerheidsrechten waarborgt.
  • Je zelfstandige echtgeno(ot(e) of partner wordt fiscaal als bedrijfsleider belast.